Proizvodnja

 

Farme za proizvodnju junadi su takođe moderno organizovane i na njima se u godišnje tovi preko 6.500 junadi. Zaokružujući proizvodni ciklus, Mesna industrija „ZP KOMERC“ je orijentisana na domaću proizvodnju iz vlastitog tova i na domaću kooperativnu proizvodnju. Visokokvalitetne sirovine, iz vlastite domaće proizvodnje, prerađuju se korišćenjem tradicionalnih recepata, a kao krajnji rezultat proizvodnje je paleta od preko 120 suvomesnatih proizvoda koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine

„ZP KOMERC“ je organizovan kao Mesna industrija i u svom sastavu posjeduje:

  • Repro-centar za proizvodnju svinja;
  • Farmu za proizvodnju junadi i
  • Klaonicu
  • Proizvodni pogon za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina.

„ZP KOMERC“ je prvi u Bosni i Hercegovini razvio dva sopstvena Repro-centra za proizvodnju svinja:

  • Centar za vještačku oplodnju
  • prostorije koje čine porodilište za svinje
  • prostorije za odgoj
  • pripustilište i čekalište
U repro – centrima se nalazi 1.350 krmača – prasilja, tako da godišnja proizvodnja iznosi oko 40.000 svinja.