O nama

Mesna industrija DOO "ZP KOMERC" je u poslovnom svijetu prisutna od 1996 godine sa osnovnom djelatnošću u oblasti mesne industrije od 2000. godine

Danas, u oblasti selekcije, uzgoja, proizvodnje i prerade mesa, spada u red vodećih kompanija u Bosni i Hercegovini i ima zapaženu ulogu u regionu jugoistočne Evrope u ovoj oblasti.

Upravna zgrada i proizvodni pogoni Kompanije su moderno urađeni i raspolažu sa preko 3.000 metara kvadratnih korisnog prostora. U Kompaniji radi preko 180 stručnih mladih radnika, a putem kooperativnih odnosa na terenu je angažovan veći broj seoskih farmera.

0
godina poslovanja
0
zaposlenih
0
obradivo zemljište(ha)

Poslovni razvoj

U poslovnom razvoju firma DOO ”ZP KOMERC” Vršani ima stabilan uzlazni razvoj tako da je u 2014. godini klasifikovan kao veliki privredni subjekat sa prosječnim imovinom preko četiri miliona maraka i prihodom preko deset miliona maraka.

Vlasnik Kompanije, koja posluje sa isključivo vlastitim privatnim kapitalom, je Ljubiša Rosić , koji „ZP KOMERC“ izgrađuje na bazi porodičnog biznisa, sa misijom stabilnog, naučno fundiranog i dugoročnog bavljenja ovim poslom.